سامانه اطلاع‌یابی دانشگاه (ساد) با هدف تسهیل انتقال اطلاعات از واحدهای مختلف دانشگاه به اداره روابط عمومی دانشگاه شکل گرفته است. در این راستا 19000 دانشجو، نزدیک به 900 عضو هیئت علمی و قریب به 150 نفر از نمایندگان و رابطان واحدها در اداره روابط عمومی، دارای نقش محوری هستند. به عبارت دیگر، هر دانشجو باید خود را خبرنگار دانشگاه بداند و هرگونه موفقیتی در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی کسب می‌کند را به اطلاع دانشگاه برساند. هر عضو هیئت علمی دانشگاه باید همان گونه که خود را در پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی، فناورانه و اشتغال‌زایی متعهد می‌داند از ارسال خبر دستاورد خود نیز به اداره روابط عمومی دریغ نورزد. اگر این گونه شود یعنی دستاوردهای دانشگاه رسانه‌ای گردد، فواید بسیاری نصیب دانشگاه خواهد شد که بحث در باره آن در این مقال نمی گنجد. امید است کلیه اعضای خانواده دانشگاه شهید بهشتی اعم از دانشجو، استاد و کارمند خود را در اطلاع‌رسانی دستاوردها و مساعدت به اداره روابط عمومی در تولید محتوا و نشر آن مکلف و متعهد بدانند.