برای معرفی هر مؤسسه از جمله دانشگاه شهید بهشتی نیاز به محتوا امری بدیهی به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، اداره روابط عمومی باید از کلیه فعالیت‌های قابل عرضه دانشگاه در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و کارآفرینی باخبر باشد تا بتواند بر اساس راهبرد اطلاع‌رسانی خود آنها را رسانه‌ای نموده و از این طریق در ارتقای نام و جایگاه دانشگاه مؤثر باشد. یک راه این است که این اداره دارای نیروی کافی برای خبرگیری و تولید محتوا باشد که متأسفانه این گونه نیست. راه دوم مشارکت جمعی کلیه واحدهای دانشگاه در خبردهی و تولید محتوا است.

با توجه به این مهم، سامانه اطلاع‌یابی روابط عمومی دانشگاه (ساد) شکل گرفته است. این سامانه در واقع به عنوان پلی ارتباطی میان واحدهای دانشگاه و اداره روابط عمومی عمل می‌کند و از طریق آن کاربران می‌‎توانند همان گونه که در سامانه فصلنامه‌های علمی به ارسال مقالات خود می‌پردازند، محتوای خود را با پیوست‌های ضروری مانند عکس و غیره، به صورتی بسیار آسان و سریع به اداره روابط عمومی دانشگاه منتقل نمایند و در نتیجه اداره روابط عمومی را در راستای وظایف خود یاری نمایند. امید است با همیاری و همکاری میان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه شهید بهشتی بتوانیم بیش از پیش در ارتقای نام آن و در مسیر تحقق اهداف عالیه آن موفق باشیم.